25.5.2020

PROFIL

Firma Bohemia Recycling  s.r.o. sídlí v Kostelci na Hané, asi 8 km od města Prostějov směrem na Konici, kde má provozovnu – výkup druhotných surovin. Svou  činností přispíváme k ekologickému užívání surovin a šetříme tím především naši přírodu a krajinu. Spolupracujeme jak s našimi, tak i zahraničními obchodními partnery.

Činnost společnosti Bohemia Recycling s.r.o.

  • Organizujeme kontejnerový sběr a odvoz papíru školám.
  • Na své provozovně provádíme třídění a ekologicky šetrné zpracování a přepracování kovového odpadu (šrotu) a papíru, čímž přispíváme k ochraně životního prostředí.

UPOZORNĚNÍ:
Železný šrot nesmí obsahovat beton, plasty, gumu, nebezpečné odpady !
Papír nesmí obsahovat kopírovací papír, železné a plastové části !
Knihy vykupujeme pouze bez tvrdých obalů !
Výkupní ceny se řídí ceníkem dle aktuálního data.